ohh

ให้บริการซ่อมบำรุง การดูแล และ ทางด้านเทคนิค สำหรับลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ 
ทั้งในส่วนของปั๊มสูญญากาศและเครื่องจักรที่ใช้ระบบสูญญากาศ
รวมถึงซ่อมบำรุงประจำปี การโมดิฟาย เครื่องจักร และ  ปั๊มสูญญากาศ

 

 

 

ULVAC ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งเราสามารถติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวกับสุญญกากาศ เช่น สปัตเตอริ่ง เครื่องเคลือบสูญญากาศ
เครื่องตรวจจับรั่วและอื่นๆ รวมถึงยังควบคุมระบบ และมีการให้ความรู้กับพนักงานของทางลูกค้าอีกด้วย

bobding

ULVAC นั่นยังมีบริการทำความสะอาดทาร์เก็ตและบอนดิ่งสำหรับระบบ
และเครื่องมืออุปกรณ์การทำสุญญากาศ นอกจากนี้ บริษัทอัลแวคของเรา
ยังมีความร่วมมือกับ ULVAC Material ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับ สปัตเทอริ่ง
ทาร์เก็ตซึ่งถูกทำให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
มากไปกว่านั้น เรายังให้บริการเกี่ยวกับ การทำเซอร์เฟสทรีตเม้นต์ ทั้งนี้ก็เพื่อ
ที่จะลดขนาดอนุภาคและยืดเวลาเก็บรักษา ทางเรานั้นก็ได้การประเมิน
ตัวอย่างตามที่ลูกค้าได้ขอมาอีกด้วย