ULVAC ของเรามีศูนย์บริการ Vacuum Pump center ,Heliot center, Cryo pump center , CIP Team , Onsite Engineer  ซึ่งฝ่ายบริการงานซ่อมของเราได้รับการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานในด้านสูญญากาศ 
และมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่พร้อมให้บริการแก่ท่านอีกด้วย

Vacuum Pump Maintenance Service 

Small-size Vacuum Pumps (Wet, Dry) 
Overhaul / Maintenance

Cryo Pumps : Overhaul / Maintenance

Helium  Leak Detector HELIOT : Overhaul / Maintenance

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม **
แผนกบริการหลังการขาย 02-738-8883 ต่อ 870