bobding


ULVAC
ของเรายังให้บริการพาร์ทคลีนนิ่งและบอนด์ดิ่ง ซึ่งของระบบและสินค้าหลายตัวอีกด้วย เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาสปัตเตอร์ริ่งทาร์เกต ให้บรรลุจุดประสงค์ของลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น อัลแวคยังมีบริการอบเคลือบผิว เพื่อป้องกันความเสียหายและช่วยในการยืดระยะใช้งานอีกด้วย