ระบบเครื่องทดสอบรอยรั่วอัตโนมัติโดยใช้แก๊สฮีเลียม  QYH  Series นี้ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเช็ครั่วได้ในระดับโมเลกุลที่เล็ก
อย่างเช่น H2,N2,O2  ซึ่งมีผู้ใช้งาน มากกว่า 80 เครื่องในประเทศไทย

[su_spoiler title=” ▌Automotive Industry Appliance” style=”fancy” open=”yes”] [su_tabs active=”9″ vertical=”yes”] [su_tab title=”Wheel Hub”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive A/C Compressor”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive Expansion Valve”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive A/C Two Part”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive Oil Cooler”][/su_tab] [su_tab title=”A/C Refrigerant Storage Tank”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive Water Tank”][/su_tab] [su_tab title=”Vehicle Fuel Distribution Pipe”][/su_tab] [su_tab title=”Automotive Gas Tank”][/su_tab] [/su_tabs][/su_spoiler] [su_spoiler title=” ▌Residential Refrigeration Industry Application” style=”fancy” open=”yes”] [su_tabs active=”6″ vertical=”yes”] [su_tab title=”A/C Evaporator & Condensor”][/su_tab] [su_tab title=”A/C Cut-off Valve”][/su_tab] [su_tab title=”A/C 4 – Port Valve”][/su_tab] [su_tab title=”A/C Heat Expansion Valve”][/su_tab] [su_tab title=”A/C Compressor”][/su_tab] [su_tab title=”A/C Storage Tank”][/su_tab] [/su_tabs][/su_spoiler] [su_spoiler title=” ▌Commercial Refrigeration Industry Application” style=”fancy” open=”yes”] [su_tabs active=”” vertical=”yes”] [su_tab title=”Commercial A/C Heat Exchange”][/su_tab] [su_tab title=”Commercial A/C Whole Unit”][/su_tab] [/su_tabs][/su_spoiler] [su_spoiler title=” ▌Other Industry Application” style=”fancy” open=”yes”] [su_tabs active=”1″ vertical=”yes”] [su_tab title=”A/C Evaporator & Condensor”][/su_tab] [/su_tabs][/su_spoiler]