เครื่องทดสอบรอยรั่วอัตโนมัติโดยใช้แก๊สฮีเลียม (QYH Series)

ระบบเครื่องทดสอบรอยรั่วอัตโนมัติโดยใช้แก๊สฮีเลียม  QYH  Series นี้ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเช็ครั่วได้ในระดับโมเลกุลที่เล็ก
อย่างเช่น H2,N2,O2  ซึ่งมีผู้ใช้งาน มากกว่า 80 เครื่องในประเทศไทย

▌Automotive Industry Appliance
Wheel HubAutomotive A/C CompressorAutomotive Expansion ValveAutomotive A/C Two PartAutomotive Oil CoolerA/C Refrigerant Storage TankAutomotive Water TankVehicle Fuel Distribution PipeAutomotive Gas Tank
▌Residential Refrigeration Industry Application
A/C Evaporator & CondensorA/C Cut-off ValveA/C 4 - Port ValveA/C Heat Expansion ValveA/C CompressorA/C Storage Tank
▌Commercial Refrigeration Industry Application
Commercial A/C Heat ExchangeCommercial A/C Whole Unit
▌Other Industry Application
A/C Evaporator & Condensor