ULVAC ของเราให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การเสนอสินค้าและการใช้อุปกรณ์การสนับสนุน ด้านงานซ่อมบำรุงการประเมินผลและการวิเคราะห์  การจัดหาวัสดุและชิ้นส่วนการซ่อมบำรุงรักษาปั๊มสูญญากาศ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเรา ในการตรวจสอบ ความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ซื้อ สินค้าของเราไปแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตอบสนอง ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตเราจะนำบริการ โดยการรวบรวมความรู้ความเข้าใจของ บริษัท รวมถึง การอบรมทางด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านบริการลูกค้า เพื่อให้บรรลุความพึงพอใจในการบริการของเรา จุดมุ่งหมายอีกประการหนึ่งคือการสร้างเทคโนโลยี และบริการสูญญากาศที่ดียิ่งขึ้นโดยคำนึงถึงความต้องการของ ลูกค้าในการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ ๆ

 

 

 

 

 

 

โดยให้บริการดังนี้

1.  System Design & Modification

  • บริการออกแบบเครื่องจักรในอุตาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
  • บริการโมดิฟายเครื่องจักรเก่าให้ทันสมัย
  • บริการให้คำปรึกษาทางด้านเครื่องจักรโดยช่างผู้ชำนาญ

2. On-Site Service Support

  • บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรนอกสถานที่โดยทีมช่างผู้ชำนาญ
  • บริการย้ายเครื่องจักร
  • บริการวางแผนงานซ่อมบำรุงประจำปี
  • บริการอบรมทางด้านสูญญากาศ

3.  Parts Service

  • บริการให้คำปรึกษาด้านอะไหล่เครื่องจักร