ULVAC/ พฤศจิกายน 30, 2017/ ข้อมูลและข่าวสาร

บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นครั้งแรก ในปี  2560 นี้
โดยทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของกีฬาและการศึกษา จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและ
และอุปกรณ์กีฬา โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านครอบครัว  
จำนวน 18 ทุน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย