บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นครั้งแรก ในปี  2560 นี้
โดยทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของกีฬาและการศึกษา จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและ
และอุปกรณ์กีฬา โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีปัญหาทางด้านครอบครัว  
จำนวน 18 ทุน พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

[su_slider source=”media: 7603,7602,7601,7600,7599″ width=”800″ height=”800″]