Vacuum Gauge

Vacuum Gauge ของเราได้รับการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและประสบการณ์ในด้านสุญญากาศเพื่อที่จะทำให้การทำงานได้แม่นยำ
เรามีเกจตั้งแต่ชั้นบรรยากาศ ไปจนถึง เกจที่อ่านค่าาสูญญากาศสูงพิเศษ(10-12 Pa) สามารถใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมม ห้องทดลอง และ
งานอื่นๆตามต้องการ

Pirani Vacuum Gauge

Hot Cathode Gauge

Cold Cathode Gauge

Ceramic Capacitance Manometer