PPC & PETROMAT Symposium 2017

 

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 
PPC & PETROMAT Symposium 2017 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ
จัดโดย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการ
จากผู้สนับสนุนจากหลายๆบริษัทและองค์กรซึ่ง อัลแวค ของเราก็ได้เข้าร่วมและพูดคุยแลกเปลี่ยน กับ ผู้เชี่ยวชาญ
รวมถึง มอบของที่ระลึก เนื่องใน โอกาส  100 ปี จุฬาลงกรณ์ อีกด้วย