SEA FS Team HELIOT 900 Training

24-25 November 2015

 

 

 

 

 

      เมื่อวันที่  16 – 17  พฤศจิกายน 2558 บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัดได้มีการจัดอบรมภายใน ในหัวข้อ “วิธีการใช้งานและการซ่อมบำรุง  Heliot 900”

โดยมีผู้รับการอบรม จากบริษัทในเครือ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ดังนี้  อัลแวค สิงคโปร, อัลแวค มาเลเซีย,อัลแวค อินโดนีเซีย และ อัลแวค ไทยแลนด์

 ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า ทีมงานของเราได้รับการอบรมและฝึกฝนตลอดเวลา

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

Heliot