เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัดณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ อัลแวคและทางมสก จะช่วยกันพัฒนาทางด้าน Turmoelctric ให้กว้างขว้างมากขึ้น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร