อบรมหนีไฟ 2559

22

เมื่อวันที่ 14 พฤษจิกายน 2016 ที่ผ่านมา บริษัท อัลแวคของเราได้
มีการจัดให้ความรู้และอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัยรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการดับไฟขึ้น
ซึ่งการอบรมนั่นจะแบ่งเป็นสองช่วง โดยช่วงเช้าจะเป็น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ทฤษฏีของไฟและวิธีจัดการแก้ไขหากมีอัคคีภัยเกิดขึ้น
ควรจะรับมือกับปัญหาเหล่านั้นอย่างไร

 

19

 

 

 

ส่วนภาคบ่าย ก็ได้มีการจำลองสถานการณ์ขึ้นว่าหากอัคคีภัยเกิดขึ้น
เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสม และปลอดภัย
นอกจากนี้ทุกคนในบริษัทอัลแวคของเรายังได้ฝึกดับไฟด้วยตนเองอีกด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทอัลแวคได้คำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิต
ของพนักงานบริษัททุกคนเป็นหลัก เราจึงได้มีการจัดฝึกซ้อมวิธีการดับไฟนี้ทุกปี
เพื่อผลประโยชน์และความปลอดภัยของพนักงาน

 

 

This slideshow requires JavaScript.