Vacuum Cooling

หลักการทำงานของ Vacuum Cooling

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นโดยปั๊มนั้น ก่อให้ปฏิวัติแวคคัม คูลลิ่ง หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ มากหลายในการเก็บรักษาอาหาร โดยเฉพาะผัก และผลไม้ โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่พืชผล ทางการเกษตรนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้ช เป็นเวลานานทำให้เสียได้ง่าย หลังจากที่ได้เก็บมาแล้วและเก็บรักษา ใน อุณหภูมิสูงดังนั้น การเก็บรักษาพืชผลนั้น ควรจะเก็บรักษาไว้ ในอุณหภูมิ ต่ำถึง 0 องศา ในระยะเวลาอันสั้น เผื่อรักษาความสดไว้ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความสดใหม่ของผักผลไม้ไว้ได้คือ การทำความเย็นโดยใช้ปั้มสุญญากาศในการดูดอากาศออกเผื่อให้น้ำระเหยออกมาจากตัวผัก และสามารถเย็นตัวลงได้เนื่องจาก
แรงกดดันของเครื่องได้ดูดซับความร้อนที่ถูกปลดปล่อยออกมา ยกตัวอย่างเช่นถ้าความร้อน 597 แคลอรี่ จะต้องระเหย น้ำ 1 กรัม ที่อุณหภูมิ 0 องศา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  20-30  นาที เผื่อที่จะรักษาสมดุลความดันไว้ที่ 4.6 ทอร์ ไอน้ำจำนวนมากจะระเหยออก มาเกาะตัวภายในเครื่องแล้วความแน่นด้วยความเย็นแล้วระเหิดออกจากเครื่องอีกด้วย

ข้อดีของ Vacuum Cooling

  • ใช้เวลาในการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ประมาณ 20-30 นาที ซึ่งจะดูดความร้อนจากพืชผลการเกษตร ออกไปเผื่อคงความสดใหม่ไว้

  • แวคคัม คูลลิ่งทำให้การกระจายตัวของความเย็นเป็นไปอย่างสม่ำเสมออุณหภูมิของใบและก้าน ของพืชจะเท่ากันสม่ำเสมอความสดและสะอาดเป็นเป็นหัวใจหลักของแวคคัม คูลลิ่ง

  • หลังจากที่อากาศถูกดูดออกแล้ว ผลิตผลทางการเกษตรก็จะสามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลานาน ทั้งยังคงความสดใหม่รวมทั้งกลิ่น, สีพร้อมด้วยคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน

  • เทคนิคแวคคัม คูลลิ่งยังช่วยในการไล่ก๊าซพิษและกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ทั้งยังเพิ่มระยะเวลา ในการเก็บผักผลไม้ในนานไว้ได้มากขึ้นอีกด้วย

  • ไม่มีข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวผลผลิต สามารถเก็บผลิตผลได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพราะผักจะถูกทำให้ เย็นลงได้ภายในเวลา 20-30 นาที

  • ช่วยเพิ่มผลผลิต การระเหยของน้ำเพียง 2-3% ไม่ได้ทำให้น้ำหนักของผักลดลงหรือผักเหี่ยวแห้งลงไป

  • ไม่มีปัญหาต่อผลผลิตที่เปียกฝนจากการเก็บเกี่ยว เพราะน้ำที่เกาะกับผิวของผักผลไม้จะถูกดูดไปกับ เครื่องแวคคัม คูลลิ่ง ซึ่งทำให้ไม่เกิดความเสียหายให้การเคลื่อนย้าย หรือผักที่ล้างมาแล้วก็ยังสามารถ ใช้เทคโนโลยีแวคคัม คูลลิ่งของเราได้ด้วย

  • ผลผลิตสามารถเก็บไว้ในแพกเกจซึ่งคงความเย็นไว้ได้ ซึ่งสามารถคงความสด ทั้งกลิ่นและสี ซึ่งไม่ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

  • สามารถใช้เทคนิคสเปรย์หรือใช้กระบวนการสเตอไรต์ได้ ใน vacuum chamber

  • สามารถส่งไปต่างประเทศได้โดยผลผลิตยังอยู่ในสภาพที่เย็นอยู่

คุณสมบัติของ Vacuum Cooling

ระบบแวคคัม คูลลิ่ง ULVAC ของเราใช้เทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งเครื่องแวคคัม คูลลิ่งได้รับการยอมรับที่ดีจากลูกค้ามาตลอด โดยในขณะนี้เรามีระบบแวคคัม คูลลิ่งที่เกี่ยวกับการเกษตรในประเทศจีนมามากกว่า 300 เซตแล้วเนื่องจากนโยบายของ รัฐบาลจีนนั้นได้สนับสนุนระบบแวคคัม คูลลิ่งเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ เรายังได้ส่งเครื่อง ของเราไปขายยังประเทศ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น มาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับและความไว้วางไว้ต่อเราที่ดีอีกด้วย เทคโนโลยีของเราได้ถูกคิดค้น วิจัยและพัฒนาไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนี้เรามั่นใจในคุณภาพและบุคลากรของเราเป็นอย่างมาก ดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามี บริการติดตั้งและปรับปรุงบำรุงซ่อมเครื่องหลัง การขายให้ลูกค้าของเราทุกคนอีกด้วย

Download