เครื่องทำไนโตเจนเหลว
เป็นอุปกรณ์สำหรับทำ LN2โดยการต่อเข้ากับเครื่องแช่แข็งไครโอ เพื่อเก็บรักษาคุณภาพและโครงสร้างของเซลล์ให้คงไว้ โดยสามารถเก็บรักษา LN2ไว้ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์จ่ายไฟ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

Features

LN2 เครื่องทำไนโตเจนเหลวนี้สามารถผลิต LN2โดยจ่ายไฟฟ้า และทำความเย็นเมื่อต่อเข้ากับ GN2ที่ผลิตขึ้นนั้นจะถูกเก็บกักในแทงค์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

วิธีการซับพลายไนโตรเจนก๊าซ ซึ่งจำเป็นต่อ EMP โดยที่สามารถทำได้จากตัวเลือกดังนี้
1. ซับพลายไนโตรเจนก๊าซ

2. อากาศซับพลาย
3. เครื่องทำไนโตรเจนก๊าซ (ตัวเลือกเสริมอื่นๆ ของไนโตรเจนซับพลาย)

Methods to Supply Nitrogen Gas

Applications

เครื่องทำไนโตเจนเหลวนี้สามารถนำมาใช้ได้ ดังนี้

 • เซลล์
 • น้ำอสุจิซึ่งใช้ในการผสมเทียมของสัตว์
 • โครงสร้างเซลล์เนื้องอก
 • เซลล์เพาะเลี้ยง
 • สเปิร์มและไข่แช่แข็ง
 • ลิมโฟไซด์
 • เกล็ดเลือดทรอมโบไซต์
 • ไขกระดูก
 • เซลล์เม็ดเลือดขาว
 • อวัยวะภายในของสัตว์
 • เซลล์ประสาทของสัตว์
 • แบคทีเรีย
 • ไวรัส
 • เมล็ดพืช

Specifications

Download Catalog

[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Liquid Nitrogen Generator (LN2)