Company trip @ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 9-13 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 9-13 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้มีการจัดสัมนาท่องเที่ยวประจำปี 2258 ที่เมือง ชิงาซากิ
จังหวัด คานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหมายกำหนดการดังนี้

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 

ออกเดินทางจากประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้า สู่ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 

วันที่ 10 ธันวาคม 2558

ได้มีการทักทายและเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท อัลแวค อินคอร์ปอเรชั่น (สำนักงานใหญ่) ,
บริษัท อัลแวค เทคโน จำกัด , บริษัท อัลแวค คราโย จำกัด

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2558

ออกเดินทางสู่คามะคุระเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศญี่ปุ่นและ
สักการะ พระเจ้าไดบุซึ ที่ วัดโคโตกุอิน แห่ง คามะคุระ อีกด้วย

ช่วงบ่ายออกเดินทางไปสนุกย้อนวันเด็กกันอีกครั้งที่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์

tokyo disney

วันที่ 12 ธันวาคม 2558
 Free Day สำหรับพนักงานพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 13 ธันวาคม 2558
เดินทางกลับประเทศไทย

IMG_2632